[02.10.2014] 5 năm concert Thượng Hải

[02.10.2014] 5 năm concert Thượng Hải

[02.10.2009 – 02.10.2014] Mirotic in Shanghai

.

(For OT5)

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[20.09.2014] [V-TRANS] #JYJ Press conference in ShangHai, China

[20.09.2014] [V-TRANS] #JYJ Press conference in ShangHai, China

[Full] JYJ trả lời câu hỏi của truyền thông Hàn Quốc trong buổi họp báo JYJ concert in Shanghai

.

. Tiếp tục đọc

[20.09.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN SHANGHAI, CHINA

[20.09.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN SHANGHAI, CHINA

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[20.09.2014] JYJ at the airport heading to ShangHai, China

[20.09.2014] JYJ at the airport heading to ShangHai, China

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[17.08.2014] TVXQ at Incheon airport to Shanghai

[17.08.2014] TVXQ at Incheon airport to Shanghai

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[06.07.2014] [HOT] Thông tin mới nhất về concert châu Á của JYJ

[06.07.2014] [HOT] Thông tin mới nhất về concert châu Á của JYJ

.

.

.

JYJ ASIA TOUR đã được C-JeS xác nhận

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[17.05.2014] [NEWS] Park Yoochun thẳng tiến đến Trung Quốc sau “Three Days”

[17.05.2014] [NEWS] Park Yoochun thẳng tiến đến Trung Quốc sau “Three Days”

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[22.07.2013] [TRANS] “Oh No! Những nghệ sĩ K-pop bị chấn thương vào cuối tuần qua : U-Know Yunho.”

[22.07.2013] [TRANS] “Oh No! Những nghệ sĩ K-pop bị chấn thương vào cuối tuần qua : U-Know Yunho.”

.

.

.

Tiếp tục đọc

Advertisements

[19.07.2013] Airport: Junsu đi Thái Lan; DBSK đi Thượng Hải

[19.07.2013] Airport: Junsu đi Thái Lan; DBSK đi Thượng Hải

.

[19.07.2013] Airport: Junsu đi Thái Lan

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements