[17.11.2014] [NEWS] JYJ nhắc lại những kỉ niệm từ hồi THSK trong buổi họp báo của họ

[17.11.2014] [NEWS] JYJ nhắc lại những kỉ niệm từ hồi THSK trong buổi họp báo của họ

.

(For OT5)

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[25.01.2014] Update lịch trình của DB5K

[25.01.2014] DB5K’s schedule update

Update lịch trình của DB5K 

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[PICS] BXH fancafe (T9 + T10) + Schedule of DB5K

[PICS] BXH fancafe (T9 + T10) + Schedule of DB5K

.

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[05.09.2013] [INFO] JYJ & TVXQ Schedule Update

[05.09.2013] [INFO] JYJ & TVXQ Schedule Update

Update lịch trình của JYJ và TVXQ tháng 9 – 2013

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements