[17.05.2014] [NEWS] Park Yoochun thẳng tiến đến Trung Quốc sau “Three Days”

[17.05.2014] [NEWS] Park Yoochun thẳng tiến đến Trung Quốc sau “Three Days”

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[INFO] Rating ep 15 + ep 16 “Three Days” – Yoochun

[INFO] Rating ep 15 + ep 16 “Three Days” – Yoochun

Rating tập 15 + 16 của “Three Days” – Yoochun

.

.

.

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Three Days drama ep 15 – Yoochun

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Three Days drama ep 15 – Yoochun

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Three Days drama ep 14 – Yoochun

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Three Days drama ep 14 – Yoochun

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[INFO] Rating ep 13 + ep 14 “Three Days” – Yoochun

[INFO] Rating ep 13 + ep 14 “Three Days” – Yoochun

Rating tập 13 + 14 của “Three Days” – Yoochun

.

.

.

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Three Days drama ep 13 – Yoochun

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Three Days drama ep 13 – Yoochun

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Three Days drama ep 12 – Yoochun

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Three Days drama ep 12 – Yoochun

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Three Days drama ep 11 – Yoochun

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Three Days drama ep 11 – Yoochun

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[INFO] Rating ep 11 + ep 12 ”Three Days” – Yoochun

[INFO] Rating ep 11 + ep 12 “Three Days” – Yoochun

Rating tập 11 + 12 của “Three Days” – Yoochun

.

.

.

Tiếp tục đọc

Advertisements