[TỔNG HỢP] [VIDEOS] Incheon Asiad Games showcase in Guangzhou, China

[TỔNG HỢP] [21.11.2013] [VIDEOS] Incheon Asiad Games showcase in Guangzhou, China

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[TỔNG HỢP] [VIDEOS] JYJ in HaNoi, VietNam

[TỔNG HỢP] [VIDEOS] JYJ in HaNoi, VietNam

Incheon Asiad Games Roadshow (23-24/10/2013)

.

.

http://www.youtube.com/watch?v=Z4z9GvRAx_E&feature=share Tiếp tục đọc

Advertisements

[Fanaccount] Incheon Asiad Games roadshow in Ha Noi, VietNam

[Fanaccount] Incheon Asiad Games roadshow in Ha Noi, VietNam (xin lược bỏ phần sân bay, chỉ đi sâu vào ngày chính 24/10/2013)

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

Tổng hợp tin tức, videos về JYJ những ngày ở Hà Nội

Tổng hợp tin tức, videos về JYJ những ngày ở Hà Nội (23 -24/10/2013)

Incheon Asiad Games Roadshow in HaNoi, VietNam

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[02.09.2013] [INFO] C-JES confirm vụ JYJ về Việt Nam!

[02.09.2013] [INFO] C-JES confirm vụ JYJ về Việt Nam!

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements