[17.11.2014] JYJ 2014 Japan Dome Tour Press Conference

[17.11.2014] #JYJ 2014 Japan Dome Tour Press Conference

.

(For OT5)

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[17.11.2014] [NEWS] JYJ nhắc lại những kỉ niệm từ hồi THSK trong buổi họp báo của họ

[17.11.2014] [NEWS] JYJ nhắc lại những kỉ niệm từ hồi THSK trong buổi họp báo của họ

.

(For OT5)

.

. Tiếp tục đọc

[24.09.2014] #JYJ Press conference in Bangkok, Thailand

[24.09.2014] #JYJ Press conference in Bangkok, Thailand

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[20.09.2014] [V-TRANS] #JYJ Press conference in ShangHai, China

[20.09.2014] [V-TRANS] #JYJ Press conference in ShangHai, China

[Full] JYJ trả lời câu hỏi của truyền thông Hàn Quốc trong buổi họp báo JYJ concert in Shanghai

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[22.08.2014] JYJ Press Con in Beijing

[22.08.2014] JYJ Press Con in Beijing

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[29.07.2014] Yunho – Night Watchman’s Journal Press Conference

[29.07.2014] Yunho – Night Watchman’s Journal Press Conference

.

YUNJAE’s moment ^^

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[13.06.2014] ParkYoochun @Guangzhou Press Conference

[13.06.2014] ParkYoochun @Guangzhou Press Conference

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[18.03.2014] Three Days Media Conference

[18.03.2014] Three Days Media Conference

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[26.02.2014] Tổng hợp video về buổi họp báo của “Three Days”

[26.02.2014] Tổng hợp video về buổi họp báo của “Three Days”

.

.

Korean Media reporting on ‘Three Days’ Press Conference

.

[TheSTAR] ‘쓰리데이즈’ 손현주, “JYJ 박유천 롱런할 배우” 극찬 또 극찬

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[26.02.2014] “Three Days” press conference

[26.02.2014] “Three Days” press conference

Họp báo “Three Days”

.

“Three Days” press conference

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements