[23.01.2014] [FANACCOUNT] + [PICS] Kim JaeJoong’s concert in Nagoya day2

[23.01.2014] [FANACCOUNT] + [PICS] Kim JaeJoong’s concert in Nagoya day2

.

.

[PICS]

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[21.01.2014] Jaejoong at Nagoya Airport (Japan)

[21.01.2014] Jaejoong at Nagoya Airport (Japan)

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[09.10.2013] [FANACCOUNT] Xia Incredible concert in Nagoya (day 2)

[09.10.2013] [FANACCOUNT] Xia Incredible concert in Nagoya (day 2)

.

.

Update không theo thứ tự thời gian – Có thể đọc từ dưới lên trên =))

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[08.10.2013] [FANACCOUNT] Xia Incredible concert in Nagoya (day 1)

[08.10.2013] [FANACCOUNT] Xia Incredible concert in Nagoya (day 1)

.

.

A special day for OT5 

Update không theo thứ tự thời gian – Có thể đọc từ dưới lên trên =))

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements