[26.05.2015] Yoochun at the 51st Baeksang Arts Awards

 [26.05.2015] Yoochun at the 51st Baeksang Arts Awards 

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[09.12.2014] Yoochun at the 4th SACF Beautiful Artists Awards Ceremony

[09.12.2014] Yoochun at the 4th  SACF Beautiful Artists Awards Ceremony

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[04.12.2014] YooChun at 15th Busan ​​Film Critics Association Awards

[04.12.2014] YooChun at 15th Busan ​​Film Critics Association Awards

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[21.11.2014] Park Yuchun at the 51st Daejong Film Festival

[21.11.2014] Park Yuchun at the 51st Daejong Film Festival

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[13.11.2014] Park Yoochun at the 34th Korean Association of Film Critics Awards

[13.11.2014] Park Yoochun at the 34th Korean Association of Film Critics Awards

Chunnie tại Lễ trao giải của Hiệp hội phê bình điện ảnh Hàn Quốc lần thứ 34

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

Với “Sea Fog” Park Yoochun giành được giải Nam diễn viên mới xuất sắc

Với <Sea Fog> Park Yoochun giành được giải Nam diễn viên mới xuất sắc

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[29.09.2014] [NEWS] Choi Min-sik, Kim Hee-ae, và Park Yoochun sẽ tham gia vào Buổi tương tác khán giả tại BIFF lần thứ 19

[29.09.2014] [NEWS] Choi Min-sik, Kim Hee-ae, và Park Yoochun sẽ tham gia vào Buổi tương tác khán giả tại BIFF lần thứ 19

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[15.07.2014] Sea Fog showcase in Busan

[15.07.2014] Sea Fog showcase in Busan

.

.

[PICS]

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[28.03.2014] [NEWS] Sự trưởng thành của Park Yoochun trong ngành công nghiệp điện ảnh cũng như truyền hình

[28.03.2014] [NEWS] Sự trưởng thành của Park Yoochun trong ngành công nghiệp điện ảnh cũng như truyền hình
.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements