[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Triangle drama ep 26 END – Jaejoong

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Triangle drama ep 26 END – Jaejoong

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[13.08.2014] YoonJae cùng xuất hiện trên tin tức đài MBC

[13.08.2014] YoonJae cùng xuất hiện trên tin tức đài MBC

.

(FOR OT5)

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Triangle drama ep 24 – Jaejoong

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Triangle drama ep 24 – Jaejoong

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Triangle drama ep 23 – Jaejoong

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Triangle drama ep 23 – Jaejoong

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[PICS] Uknow #무석 Night Watchman’s Journal

[PICS] Uknow #무석 Night Watchman’s Journal

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Triangle drama ep 22 – Jaejoong

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Triangle drama ep 22 – Jaejoong

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Triangle drama ep 21 – Jaejoong

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Triangle drama ep 21 – Jaejoong

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Triangle drama ep 20 – Jaejoong

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Triangle drama ep 20 – Jaejoong

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Triangle drama ep 19 – Jaejoong

[Raw] + [Engsub] + [Vietsub] Triangle drama ep 19 – Jaejoong

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements