[V-TRANS] Sự trở lại của những ông hoàng – Phỏng vấn JYJ trên tạp chí Marie Claire Tháng 8 năm 2014

[V-TRANS] Sự trở lại của những ông hoàng – Phỏng vấn JYJ trên tạp chí Marie Claire Tháng 8 năm 2014

The Return Of The King – JYJ Marie Claire 2014 August

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[V-TRANS] Sự trở lại của những ông hoàng – Phỏng vấn JYJ trên tạp chí Marie Claire Tháng 8 năm 2014

[V-TRANS] Sự trở lại của những ông hoàng – Phỏng vấn JYJ trên tạp chí Marie Claire Tháng 8 năm 2014

The Return Of The King – JYJ Marie Claire 2014 August

.

.

. Tiếp tục đọc

[V-TRANS] Sự trở lại của những ông hoàng – Phỏng vấn JYJ trên tạp chí Marie Claire Tháng 8 năm 2014

[V-TRANS] Sự trở lại của những ông hoàng – Phỏng vấn JYJ trên tạp chí Marie Claire Tháng 8 năm 2014

The Return Of The King – JYJ Marie Claire 2014 August

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[PREVIEW] JYJ for Marie Claire August Issue

[PREVIEW] JYJ for Marie Claire August Issue

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

Changmin on GRAZIA Korea Magazine February 2014 Issue

Changmin on GRAZIA Korea Magazine February 2014 Issue

Changmin trên tạp chí GRAZIA Hàn Quốc tháng Hai năm 2014

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

DBSK – Ray magazine

DBSK – Ray magazine

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[16.12.2013] Kim Junsu interview pics with PlayDB Magazine

[16.12.2013] Kim Junsu interview pics with PlayDB Magazine

Phỏng vấn Kim Junsu với tạp chí PlayDB

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[PICS] ChangMin – The Celebrity Magazine VOL.002 DEC.2013

[PICS] ChangMin – The Celebrity Magazine VOL.002 DEC.2013

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements