[08.11.2014] TVXQ at Gimpo airport (back to Korea)

[08.11.2014] TVXQ back to Korea

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[26.09.2014] JYJ comeback to Korea from Thailand

[26.09.2014] JYJ comeback to Korea from Thailand

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[09.08.2014] JYJ Concert in Seoul ‘THE RETURN OF THE KING’

[09.08.2014] JYJ Concert in Seoul ‘THE RETURN OF THE KING’ at Jamsil Olympic

.

.

PART III: Tweets about the concert 

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[09.08.2014] JYJ Concert in Seoul ‘THE RETURN OF THE KING’

[09.08.2014] JYJ Concert in Seoul ‘THE RETURN OF THE KING’ at Jamsil Olympic

.

.

PART II: The concert 

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[09.08.2014] JYJ Concert in Seoul ‘THE RETURN OF THE KING’

[09.08.2014] JYJ Concert in Seoul ‘THE RETURN OF THE KING’ at Jamsil Olympic

.

.

PART I: Before the concert and the goodies

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[15.07.2014] Sea Fog showcase in Busan

[15.07.2014] Sea Fog showcase in Busan

.

.

[PICS]

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[08.07.2014] Yoochun – Gimpo Airport to Yokohama Japan & Haneda airport

[08.07.2014] Yoochun – Gimpo Airport to Yokohama Japan & Haneda airport

.

.

.

Tiếp tục đọc

Advertisements

[06.07.2014] [HOT] Thông tin mới nhất về concert châu Á của JYJ

[06.07.2014] [HOT] Thông tin mới nhất về concert châu Á của JYJ

.

.

.

JYJ ASIA TOUR đã được C-JeS xác nhận

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[23.06.2014] Yunho comes back to Korea

[23.06.2014] Yunho comes back to Korea

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements