[05.10.2014] JYJ – Gangnam Hallyu Concert 2014

[05.10.2014] JYJ – Gangnam Hallyu Concert 2014

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[25.09.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN BANGKOK, THAILAND

[25.09.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN BANGKOK, THAILAND

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[24.09.2014] #JYJ Press conference in Bangkok, Thailand

[24.09.2014] #JYJ Press conference in Bangkok, Thailand

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[20.09.2014] [V-TRANS] #JYJ Press conference in ShangHai, China

[20.09.2014] [V-TRANS] #JYJ Press conference in ShangHai, China

[Full] JYJ trả lời câu hỏi của truyền thông Hàn Quốc trong buổi họp báo JYJ concert in Shanghai

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[23.09.2014] JYJ at Incheon airport heading to Thailand

[23.09.2014] JYJ at Incheon airport heading to Thailand

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[20.09.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN SHANGHAI, CHINA

[20.09.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN SHANGHAI, CHINA

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[20.09.2014] JYJ at the airport heading to ShangHai, China

[20.09.2014] JYJ at the airport heading to ShangHai, China

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[15.09.2014][NEWS] JYJ sẽ tổ chức một buổi concert miễn phí trên đường Yeongdongdae

[15.09.2014][NEWS] JYJ sẽ tổ chức một buổi concert miễn phí trên đường Yeongdongdae

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[THÔNG BÁO KHẨN] Về rumour tại Đài Loan có ảnh hưởng đến thanh danh của JYJ!

[THÔNG BÁO KHẨN] Về rumour tại Đài Loan có ảnh hưởng đến thanh danh của JYJ !

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements