[V-TRANS] Sự trở lại của những ông hoàng – Phỏng vấn JYJ trên tạp chí Marie Claire Tháng 8 năm 2014

[V-TRANS] Sự trở lại của những ông hoàng – Phỏng vấn JYJ trên tạp chí Marie Claire Tháng 8 năm 2014

The Return Of The King – JYJ Marie Claire 2014 August

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[V-TRANS] Sự trở lại của những ông hoàng – Phỏng vấn JYJ trên tạp chí Marie Claire Tháng 8 năm 2014

[V-TRANS] Sự trở lại của những ông hoàng – Phỏng vấn JYJ trên tạp chí Marie Claire Tháng 8 năm 2014

The Return Of The King – JYJ Marie Claire 2014 August

.

.

. Tiếp tục đọc

[V-TRANS] Sự trở lại của những ông hoàng – Phỏng vấn JYJ trên tạp chí Marie Claire Tháng 8 năm 2014

[V-TRANS] Sự trở lại của những ông hoàng – Phỏng vấn JYJ trên tạp chí Marie Claire Tháng 8 năm 2014

The Return Of The King – JYJ Marie Claire 2014 August

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[INTERVIEW] Park Yoochun nói về TVXQ – “Hi vọng một ngày nào đó chúng tôi có thể đi uống cùng nhau.”

[INTERVIEW] Park Yoochun nói về TVXQ – “Hi vọng một ngày nào đó chúng tôi có thể đi uống cùng nhau.”

.

(For OT5)

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[NEWS] Jaejoong gửi tin nhắn ủng hộ đến Yunho

[NEWS] Jaejoong gửi tin nhắn ủng hộ đến Yunho

.

YUNJAE’s moment ^^

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[TRANS] SBS Good morning “Three Days” interview

[TRANS] SBS Good morning “Three Days” interview

 SBS Good morning: phỏng vấn về “Three Days”

.

.

.

Tiếp tục đọc

Advertisements

[16.12.2013] Kim Junsu interview pics with PlayDB Magazine

[16.12.2013] Kim Junsu interview pics with PlayDB Magazine

Phỏng vấn Kim Junsu với tạp chí PlayDB

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[30.10.2013] [PICS] Kim Jaejoong’s Exclusive Interview for SINA

[30.10.2013] [PICS] Kim Jaejoong’s Exclusive Interview for SINA

.

.

.

Tiếp tục đọc

Advertisements