[02.10.2014] 5 năm concert Thượng Hải

[02.10.2014] 5 năm concert Thượng Hải

[02.10.2009 – 02.10.2014] Mirotic in Shanghai

.

(For OT5)

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[25.09.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN BANGKOK, THAILAND

[25.09.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN BANGKOK, THAILAND

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

NHẬT KÝ TUỔI THANH XUÂN ĐIÊN CUỒNG VÀ KỶ NIỆM ĐẸP VỀ ĐÊM CC TRONG MƯA~

NHẬT KÝ TUỔI THANH XUÂN ĐIÊN CUỒNG VÀ KỶ NIỆM ĐẸP VỀ ĐÊM CC TRONG MƯA~

.

[FANACCOUNT] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN SAIGON, VIETNAM

.

(Dành tặng các OT5, các YJs và các nàng của tôi :x)

.

  Tiếp tục đọc

Advertisements

[02.08.2014] JYJ Membership Week Fanmeeting with Japanese Fans

[02.08.2014] JYJ Membership Week Fanmeeting with Japanese Fans

.

(For OT5)

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[FANACCOUNT] [14.06.2014] 2014 Yuchun Fanmeeting Housewarming Party in Guangzhou

[FANACCOUNT] [14.06.2014] 2014 Yuchun Fanmeeting Housewarming Party in Guangzhou

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[FANACCOUNT] Triangle – Jaejoong

[FANACCOUNT] Triangle – Jaejoong

.

Đây là những ảnh chụp và fanaccount của đêm hôm qua nhé 😉

.

[PICS]

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[FANACCOUNT] Một fan Hàn trúng mánh khi gặp được Yoochun ở phim trường “Three Days”

[FANACCOUNT] Một fan Hàn trúng mánh khi gặp được Yoochun ở phim trường “Three Days”
.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[08.02.2014] [FANACCOUNT] Jaejoong at Jang Geunsuk’s Fanmeeting

[08.02.2014] [FANACCOUNT]  Jaejoong at Jang Geunsuk’s Fanmeeting 

Jaejoong tại Fanmeeting của Jang Geunsuk

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[FANACCOUNT] Tổng hợp fanaccount ngày 03/02/2014 khi Yoochun quay “Three Days” tại Incheon

[FANACCOUNT] Tổng hợp fanaccount ngày 03/02/2014 khi Yoochun quay “Three Days” tại Incheon

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements