DBSK’s coffession: Hứa với tôi đi… Bằng tất cả trái tim!

DBSK’s coffession: Hứa với tôi đi… Bằng tất cả trái tim!

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[DBSK’s confession] Chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa

[DBSK’s confession] Chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa

.

.

(Bài dự thi kỷ niệm 10 năm DBSK debut)

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[DBSK’s confession] NHỮNG TẤM ẢNH GHÉP

[DBSK’s confession] NHỮNG TẤM ẢNH GHÉP

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[DBSK’s confession] Giáng sinh lại đến rồi!

[DBSK’s confession] Giáng sinh lại đến rồi

.

(Bài dự thi kỷ niệm 10 năm DBSK debut)

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[DBSK’s confession] Cassiopeia không yêu DBSK mà Cassiopeia yêu Jung Yunho, Kim JaeJoong, Park Yoochun, Kim Junsu và Shim Changmin

[DBSK’s confession] Cassiopeia không yêu DBSK mà Cassiopeia yêu Jung Yunho, Kim JaeJoong, Park Yoochun, Kim Junsu và Shim Changmin

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[OLD TRANS] Jaejoong và DBSK của 6 năm

[OLD TRANS] Jaejoong và DBSK của 6 năm

.

.

.

[Đây là bài viết của 1 nhà phân tích xã hội học người Hàn về DBSK]

Tiếp tục đọc

Advertisements

[DBSK’s confession] Chờ đợi

[DBSK’s confession] Chờ đợi

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[DBSK’s confession] Với bạn 10 năm có ý nghĩa như thế nào?

Với bạn 10 năm có ý nghĩa như thế nào?

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[DBSK’s confession] Tản mạn không đề: Những chàng trai của tôi ♥

Tản mạn không đề:

Những chàng trai của tôi ♥

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements