[18.11.2014] #JYJ 2014 Japan Dome Tour ~Ichigo Ichie~ in Tokyo Dome (Day 1)

[18.11.2014] #JYJ 2014 Japan Dome Tour ~Ichigo Ichie~ in Tokyo Dome

.

(For OT5)

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[02.10.2014] 5 năm concert Thượng Hải

[02.10.2014] 5 năm concert Thượng Hải

[02.10.2009 – 02.10.2014] Mirotic in Shanghai

.

(For OT5)

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[25.09.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN BANGKOK, THAILAND

[25.09.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN BANGKOK, THAILAND

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[20.09.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN SHANGHAI, CHINA

[20.09.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN SHANGHAI, CHINA

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[15.09.2014][NEWS] JYJ sẽ tổ chức một buổi concert miễn phí trên đường Yeongdongdae

[15.09.2014][NEWS] JYJ sẽ tổ chức một buổi concert miễn phí trên đường Yeongdongdae

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[THÔNG BÁO KHẨN] Về rumour tại Đài Loan có ảnh hưởng đến thanh danh của JYJ!

[THÔNG BÁO KHẨN] Về rumour tại Đài Loan có ảnh hưởng đến thanh danh của JYJ !

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

NHẬT KÝ TUỔI THANH XUÂN ĐIÊN CUỒNG VÀ KỶ NIỆM ĐẸP VỀ ĐÊM CC TRONG MƯA~

NHẬT KÝ TUỔI THANH XUÂN ĐIÊN CUỒNG VÀ KỶ NIỆM ĐẸP VỀ ĐÊM CC TRONG MƯA~

.

[FANACCOUNT] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN SAIGON, VIETNAM

.

(Dành tặng các OT5, các YJs và các nàng của tôi :x)

.

  Tiếp tục đọc

Advertisements

[23.08.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN BEIJING

[23.08.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN BEIJING

.

(For OT5)

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[16.08.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN HONGKONG

[16.08.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN HONGKONG

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements