[02.10.2014] 5 năm concert Thượng Hải

[02.10.2014] 5 năm concert Thượng Hải

[02.10.2009 – 02.10.2014] Mirotic in Shanghai

.

(For OT5)

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[20.09.2014] [V-TRANS] #JYJ Press conference in ShangHai, China

[20.09.2014] [V-TRANS] #JYJ Press conference in ShangHai, China

[Full] JYJ trả lời câu hỏi của truyền thông Hàn Quốc trong buổi họp báo JYJ concert in Shanghai

.

. Tiếp tục đọc

[20.09.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN SHANGHAI, CHINA

[20.09.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN SHANGHAI, CHINA

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[20.09.2014] JYJ at the airport heading to ShangHai, China

[20.09.2014] JYJ at the airport heading to ShangHai, China

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[23.08.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN BEIJING

[23.08.2014] 2014 JYJ ASIA TOUR CONCERT IN BEIJING

.

(For OT5)

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[12.07.2014] [VIDEOS] Yoochun – Happy Camp: Secrets of Male God

[12.07.2014] [VIDEOS] Yoochun – Happy Camp: Secrets of Male God 

.

(Happy Camp chính thức được phát sóng vào tối 12/7/2014)

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[06.07.2014] [HOT] Thông tin mới nhất về concert châu Á của JYJ

[06.07.2014] [HOT] Thông tin mới nhất về concert châu Á của JYJ

.

.

.

JYJ ASIA TOUR đã được C-JeS xác nhận

. Tiếp tục đọc

Advertisements