[06.07.2014] [HOT] Thông tin mới nhất về concert châu Á của JYJ

[06.07.2014] [HOT] Thông tin mới nhất về concert châu Á của JYJ

.

.

.

JYJ ASIA TOUR đã được C-JeS xác nhận

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[12.03.2014] [NEWS] Park Yoochun của JYJ bị tống tiền bởi người phụ nữ nhặt được chiếc điện thoại bị đánh rơi của người quen anh ấy

[12.03.2014] [NEWS] Park Yoochun của JYJ bị tống tiền bởi người phụ nữ nhặt được chiếc điện thoại bị đánh rơi của người quen anh ấy

.

Người phụ nữ đòi tống tiền Park Yoochun, người mới đây bị bắt giữ, đã nhặt được chiếc điện thoại của bạn gái cũ của anh

.

. Tiếp tục đọc