[12.06.2013][FANACCOUNT] Gặp gỡ Yoochun lần đầu tiên

[FANACCOUNT] 130612 Gặp gỡ Yoochun lần đầu tiên tại Sự kiện ký tặng ở BlackSmith

 

Tiếp tục đọc

Advertisements