[28.09.2014] Celebration of JJ’s dad 70th birthday & his parents 50th anniversary

[28.09.2014] Celebration of JJ’s dad 70th birthday & his parents 50th anniversary

Lễ sinh nhật 70 tuổi của papa Jae và kỷ niệm 50 năm đám cưới của cha mẹ ^^

.

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[04.06.2014] 2014 Park Yuchun Fanmeeting House warming Party

[04.06.2014] 2014 Park Yuchun Fanmeeting House warming Party

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[04.06.2014] Yoochun đi bầu cử

[04.06.2014] Yoochun đi bầu cử

.

.

.

Tiếp tục đọc

Advertisements

[04.06.2014] Yoochun’s housewarming party Official Goods

[04.06.2014] Yoochun’s housewarming party Official Goods

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[17.05.2014] [NEWS] Park Yoochun thẳng tiến đến Trung Quốc sau “Three Days”

[17.05.2014] [NEWS] Park Yoochun thẳng tiến đến Trung Quốc sau “Three Days”

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[18.02.2014] Changmin at press conference MIMI

[18.02.2014] Changmin at press conference MIMI

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[OLD] Bức thư của Yoochun gửi cho ChangMin vào năm 2005 nhân dịp sinh nhật ChangMin

[OLD] Bức thư của Yoochun gửi cho ChangMin vào năm 2005 nhân dịp sinh nhật ChangMin

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements

[TRANS] Yoochun chúc mừng sinh nhật Jaejoong!

[TRANS] Yoochun’s bday message to Jaejoong 2014

Yoochun chúc mừng sinh nhật Jaejoong!

.

.

. Tiếp tục đọc

Advertisements